• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Samen gericht op resultaat

 

Binnen InterConAl geloven wij er sterk in dat goed samenwerken de mooiste resultaten oplevert.

Projectmangement

 

Projectmangement is een vak. Met de juiste ervaring bouwen aan nieuwe ontwikkelingen.

Verandering

 

In hoeverre speelt uw onderneming in op de veranderende omgeving?

Anders

 

Ik wil anders, maar hoe pak ik dat aan ?

Focus

 

Focus op dagelijkse taken of tijd maken voor visie en strategie…

Quickscan

“We doen het al jaren zo, maar weet iemand nog waarom?”


We komen al te vaak tegen dat essentiële bedrijfsprocessen op een manier worden uitgevoerd die ooit is ontstaan zonder dat iemand nog echt weet waarom het zo is. Vaak is er veel voordeel te behalen als daar door een professional eens van buitenaf tegen aan wordt gekeken. InterConAl biedt hiervoor de Quickscan. Als professionals bekijken wij uw organisatie en weten verbetergebieden snel in beeld te brengen. De Quickscan wordt door InterConAl kosteloos aangeboden.

Iedere organisatie is uniek evenals de bedrijfsprocessen, dit vraagt om een op maat gesneden aanpak. InterConAl biedt maatwerk, maar hanteert daarbij drie duidelijke fases.

Fase 1: Inventarisatie
De eerste stap in het proces is het inventariseren van de essentiële bedrijfsprocessen. Door interviews met de proceseigenaren binnen de organisatie worden deze op hoofdlijnen in kaart gebracht. Per proces wordt een onderverdeling gemaakt in de op zich zelfstaande processtappen binnen het bedrijfsproces. Het verdelen in kleine stappen maakt het mogelijk om heel gericht optimalisatieslagen door te voeren. Verder wordt gekeken of de algehele samenhang tussen de bedrijfsprocessen logisch en efficiënt is. Als afsluiting van de procesinventarisatie wordt een presentatie gegeven van bevindingen. Hierbij wordt gericht aangeven welke optimalisatie kan worden gerealiseerd en hoe dit kan worden bereikt.

Afhankelijk van de omvang van de organisatie wordt voor de inventarisatiefase een periode van 2 – 4 weken uitgetrokken. Deze periode wordt geheel op risico van InterConAl uitgevoerd.

Fase 2: Realisatie
Tijdens de realisatie fase wordt uitvoering gegeven aan de voorstellen die zijn gepresenteerd aan het eind van de inventarisatiefase. Vooraf worden de beoogde doelstellingen vastgesteld. Dit kunnen doelstelling zijn gebaseerd op kosten of een bepaalde mate van efficiency (afhankelijk van de aard van het bedrijfsproces). Tevens wordt een detailplanning afgestemd met de organisatie. Afhankelijk van de aard van de onderneming en de bedrijfsprocessen kan tevens de realisatiefase worden uitgevoerd op basis van no cure no pay.

Fase 3: Monitoring
De dienstverlening van InterConAl houdt niet op bij het realiseren van de beoogde optimalisatie. Het is immers van essentieel belang om continu bezig te zijn met het optimaliseren van bedrijfsprocessen en inzicht te behouden in effectiviteit, efficiency en kosten ervan.  InterConAl zorgt ervoor dat uw organisatie over de juiste tools beschikt om processen op continue basis te monitoren en zo tijdig bij te sturen als dat nodig is.

 

Laatste nieuws

Het uitvoeren van Quickscans is momenteel in trek. In deze tijd zoeken veel bedrijven naar mogelijkheden om efficiënter te werken, flexibel te zijn en kosten te besparen.

<

Adviseurs


Starten?

Wij bieden het starterspakket voor nieuwe ondernemers.


Case callcenter

Recentelijk werd InterConAl gevraagd de inrichting van een callcenter vorm te geven. Klantvriendelijkheid, efficiënte informatievoorziening en goede bereikbaarheid stonden hierbij centraal.

Case herstructureren autobedrijf

Op verzoek van de aandeelhouders heeft InterConAl een onderzoek gedaan naar het bestaansrecht van een autobedrijf. Een uitgebreide analyse werd gemaakt.

Case businessplan

Een startend ondernemer is recent begeleid bij het opstellen van een businessplan en verkrijgen van financiering.

ICT Advies

InterConAl heeft de afgelopen periode een organisatie in de financiële dienstverlening geadviseerd over de implementatie van een nieuw klantensysteem.

Voertuigbranche

Regelmatig ontwikkelt InterConAl nieuwe concepten voor de voertuigbranche. Het online kanaal wordt in deze sector steeds belangrijker.

Zorgsector

Voor onze opdrachtgevers ontwikkelen wij modellen om ICT in de gezondheidszorg efficiënter in te zetten.